Klassensprecher/-innen

1A

Ilija Lukic (KS)
Ali Ozegovic (KS-Stv)

1B

Melisa Alivuk (KS)
Yara Maria Huanca Martinez
(KS-Stv)

2A

Damien Schlieber (KS)
Niklas Lex (KS-Stv)

2B

Lejla Osmanagic (KS)
Sandra Joudeh (KS-Stv)

3A

Adam Abd El Hamid (KS)
Sara Halavać (KS-Stv)

3B

Amin Ali (KS)
Hanan Redžić (KS-Stv)

3C

Monika Raluca Olga Nagy (KS)
Enya Malaschichin (KS-Stv)

4A

Noah Starzacher (KS)
Hector Arcalean (KS-Stv)

4B

Lejla Kalajic (KS)
Jessica Hu (KS-Stv)

4C

Enaida Murtic (KS)
Amir Mohamed (KS-Stv)

 

© 2024   MS Annabichl || A-9020 Klagenfurt | Weichselhofstraße 6 | +43 463-537 5583 | direktion@ms-annabichl.ksn.at || Impressum